Plan- og bygningsloven (pbl)

Hvor finner jeg informasjon angående lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)?

Her finner du full versjonen av plan- og bygningsloven.

Veiledning om plan- og bygningsloven med forskrifter fra regjeringen finner du her.

Informasjon om plan- og bygningsloven fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner du her.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for plan- og bygningslova.

Reklamer