EVAPLAN-publikasjoner

Vitenskapelig artikkel
2017

2016

Populærvitenskapelig artikkel

2015
2014
 • Aarsæther, Nils; Fossland, Karoline Fungerer Tromsø-modellen? Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (0805-083X) Vol. (2), s. 50-53

  CRIStin publikasjons-ID: 1131049 Institusjon: UIT

Kronikk

2016
2014
 • Falleth, Eva; Medalen, Tor; Aarsæther, Nils Nye planer for planlegging. Nationen 2014 (0805-3782)

  CRIStin publikasjons-ID: 1085491 Institusjoner: UIT, NMBU, NTNU

Leserinnlegg

2017
2016
2015

Vitenskapelig foredrag

2017
2016
2015
2014

Faglig foredrag

2017
2016
2015
2014

Populærvitenskapelig foredrag

2016
2015
2014
 • Aarsæther, Nils Samfunnstrendar 2014. Bærekraftig by- og tettstedsutvikling 2014, 2014-02-12 – 2014-02-13

  CRIStin publikasjons-ID: 1114281 Institusjon: UIT

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

2017

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2017
2016
 • Aarsæther, Nils Lokalsamfunn – mot alle odds? Cappelen Damm Akademisk 2016 (9788202514310), s. 134-151

  CRIStin publikasjons-ID: 1403804 Institusjon: UIT

Intervju

2017