EVAPLAN-publikasjoner

Masteroppgavene skrevet i EVAPLAN

Vitenskapelige artikler

2017

2016

Populærvitenskapelige artikler

2015

2014

 • Aarsæther, Nils; Fossland, Karoline Fungerer Tromsø-modellen? Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (0805-083X) Vol. (2), s. 50-53

  CRIStin publikasjons-ID: 1131049 Institusjon: UIT

Kronikker

2016

2014

 • Falleth, Eva; Medalen, Tor; Aarsæther, Nils Nye planer for planlegging. Nationen 2014 (0805-3782)

  CRIStin publikasjons-ID: 1085491 Institusjoner: UIT, NMBU, NTNU

Leserinnlegg

2017

2016

2015

Vitenskapelig foredrag

2017

2016

2015

2014

Faglige foredrag

2017

2016

2015

2014

Populærvitenskapelige foredrag

2016

2015

2014

 • Aarsæther, Nils Samfunnstrendar 2014. Bærekraftig by- og tettstedsutvikling 2014, 2014-02-12 – 2014-02-13

  CRIStin publikasjons-ID: 1114281 Institusjon: UIT

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

2017

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2017

2016

 • Aarsæther, Nils Lokalsamfunn – mot alle odds? Cappelen Damm Akademisk 2016 (9788202514310), s. 134-151

  CRIStin publikasjons-ID: 1403804 Institusjon: UIT

Intervju

2017

Reklamer