Internasjonalt EVAPLAN-møte i København

Den 27. og 28. oktober 2016 var partnerene i det pågående forskningsprosjektet EVAPLAN i København.

capture

Den første dagen i København var satt av til presentasjon av Karoline Jacobsen Kvalvik (UiT) sitt doktorgradsprosjekt og kopling med EVAPLAN. Deretter ble det redegjort for fem artikler som prosjektet jobber med.

Artiklene er et internasjonalt samarbeid:

  • Helle Tegner Anker og Nikolai Winge
  • Daniel Galland og Hege Hofstad
  • Christian von Otto og Fredrik Holth
  • Camilla Sandström og Jan Åge Riseth
  • Thomas Kalbro, Berit Nordahl og Elin Børrud

20161027_164124Presentasjon av Christian von Otto og Fredrik Holth

Andre dag i København tilbragte EVAPLAN på Aalborg Universitet Campus Sydhavn. I tillegg til de fem artiklene som ble presentert dagen før, ble tre planlagte artikler lagt frem:

  • Marius og Daniel: Develop a qualitative comparative analytical approach for metropolitan planning
  • Daniel, Ulla og Aksel: The rational of regional planning in both countries, shift of governance, spatiality dimension – spatial coordination
  • Torill og Toril: Participation in planning.

Etter lunsj gikk hele gruppen gjennom Sydhavn til Sluseholden. Fra Teglholmen reiste vi videre med havnebussen til Nordre Toldbod. Deretter vandret gruppen videre via Kastellet til et planlagt møte med Ehrvervsstyrelsen (Danish business authority https://danishbusinessauthority.dk/).

snapchat-1293034045Havnebussen fra Teglholmen til Nordre Toldbod

Her ble EVAPLAN-prosjektet introdusert. Holger Bisgaard hold deretter en grundig presentasjon angående planlovendringer med focus på “byvækst, adm. lettelser og landdistrikter». Jeppe Fisker Jørgensen orienterte om Finger Plan directive og kommende endringer. Nikolai Winge redegjorde for den norske plan- og bygningsloven. Møtet ble avsluttet med en åpen diskusjon angående endringer i planlovene i både Norge og Danmark.

20161028_133639Presentasjon av Holger Bisgaard

Reklamer