Et teoretisk paradis for planlegging

Norske, svenske, danske og tyske forskere møttes denne uka for å diskutere plan- og bygningslovene i ulike land. Hensikten var å få frem forskjeller ved de ulike lands lover, og diskutere lovenes evne til å håndtere dagens komplekse og gjenstridige utfordringer.

Et åpent seminar ble arrangert 3. juni. Her ble forskjeller ved de ulike lands lover løftet frem, og lovenes evne til å håndtere samfunnsplanleggingens utfordringer som urbanisering, privat-offentlig samarbeid, kompakt byutvikling, klimaendringer og sosial ulikhet i bolig og helse ble diskutert.

Sammendrag og presentasjoner fra seminaret

Program

The Planning and Building Act of Germany

Christian von Otto, Professor in Law, Technologische Universität in Berlin

The Planning and Building Act of Sweden – problems and solutions

Professor Thomas Kalbro, KTH Stockholm
Professor Camilla Sandström, University of Umeå

The Planning Act of Denmark

Professor Helle Tegner Anker, University of Copenhagen Associate
Professor Daniel Galland, University of Aalborg

The Planning and Building Act of Norway – a review and challenges

Associate Professor Nikolai K. Winge, NMBU

Reklamer