Om prosjektet

EVAPLAN2008-logo

EVAPLAN2008 er et evalueringsprosjekt som skal studere hvordan plandelen i plan- og bygningsloven (PBL) fungerer. Hovedspørsmålet er om loven fungerer etter intensjonene, og hva som kan identifiseres som forbedringspunkter. Prosjektet skal også vurdere loven, og dagens praksis, ut fra et internasjonalt komparativt perspektiv.

Prosjektet ledes av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), og er et samarbeid mellom NIBR, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Tromsø (UiT), forsknings- og innovasjonskonsernet NORUT, Transportøkonomisk institutt (TØI), København universitet (KU), Aalborg universitet (AAU), svenske Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH), Umeå universitet (UMU), og Technische Universität Berlin (TUB).

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds DEMOSREG II-program, og skal gjennomføres over fire år, fra 1. august 2014 til 1. august 2018.

Nærmere prosjektetbeskrivelse på NIBRs nettsider.

Samarbeidspartnere

logo_norsk-converted

nmbu_logo_rgb

uit-logo

toi-logo-for-sosiale-medier

logo_norut_hoved_1

 

Internasjonale samarbeidspartnere

aalborg-logo

university_of_copenhagen_logo

87225_23211_umu_eng_18_sv

Del av DEMOSREG II-programmet

logo-norskforskningsrad_eng_cmyk